občevanje


občevanje
общение, сношение, связь
pismeno občevanje - переписка
spolno občevanje - половая связь, половое сношения
občevati občevanje - s kom (часто) бывать у кого, поддерживать сношения с кем, быть в связи, водить знакомство

Словенско-русский словарь. 2 - издание. - Любляна. Государственное издательство Словении . . 1972.

Смотреть что такое "občevanje" в других словарях:

 • občevánje — a s (ȃ) glagolnik od občevati: a) občevanje z znamenji / zaporniku so onemogočili občevanje s člani organizacije stike / vljudnost pri občevanju s strankami b) prenašanje bolezni z občevanjem / spolno občevanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • ákt — a m (ȃ) 1. zunanji izraz odločitve ali volje, dejanje: izvesti napadalni akt; nezakonit, zgodovinski akt; ustanovitveni akt; akt agresije; to je le akt pietete do pokojnika; akt proti državi / ustava je pravni akt; državni, upravni akt / splošni …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • kóitus — a m (ọ̑) knjiž. spolno občevanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • kopulácija — e ž (á) 1. agr. cepljenje, pri katerem se spojita poševno prirezana podlaga in cepič; spajanje, cepljenje v sklad: kopulacija in okulacija / angleška kopulacija pri kateri imata podlaga in cepič jezičasto zarezo 2. biol. spolno razmnoževanje… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • ljúbljenje — a s (ū) glagolnik od ljubiti: ljubljenje staršev // evfem. spolno razmerje, spolno občevanje: načini ljubljenja / v tem romanu je veliko ljubljenja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • mnogojezíčen — čna o prid. (ȋ) 1. napisan v mnogo jezikih: mnogojezični opozorilni napisi / mnogojezični slovar 2. ki zna in redno uporablja mnogo jezikov: medsebojno občevanje mnogojezične inteligence / mnogojezična družba / mnogojezična dežela …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • nastáviti — im dov. (á ȃ) 1. dati, postaviti kaj v položaj a) za prestrezanje, zadrževanje česa: nastavi dlan, pa ti bom dal ves drobiž; nastaviti kozarec pod pipo; nastavi predpasnik, da ti vržem jabolka / nastaviti ustnice za poljub / nastavil je roko in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • občeválen — lna o prid. (ȃ) nanašajoč se na občevanje: ta iznajdba je povečala občevalne možnosti na daljavo / občevalna sredstva komunikacijska sredstva ♦ jur. občevalni jezik jezik, ki ga uporabljajo ljudje pri medsebojnih stikih …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • pofúkati — am dov. (ȗ) vulg. opraviti spolno občevanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • pojáhati — am tudi jášem dov. (ā) 1. začeti jahati: osedlali so konje in pojahali / pojahati do gozda, čez polje odjahati 2. vulg. opraviti spolno občevanje: pojahal jo je ● pog. ubogali bodo, ali jih bo pa hudič, vrag pojahal ali pa bodo čutili zelo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • posílstvo — a s (ȋ) 1. spolno občevanje z žensko proti njeni volji, na silo: posilstvo dekleta / tu se je včeraj zgodilo posilstvo 2. ekspr. dejanje, ki ni v skladu z bistvenimi značilnostmi česa: preprečiti intelektualno posilstvo / nočno delo je posilstvo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika